Solidarność dłużników

Stosunek zobowiązaniowy polega na tym, że jedna strona (zwana wierzycielem) ma prawo żądać od drugiej strony (czyli dłużnika) określonego świadczenia i dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Wszystko jasne gdy po obu stronach stosunku zobowiązaniowego znajduje się jeden podmiot. Może jednak zdarzyć się, że będziemy mieli do czynienia z wielością dłużników lub wielością wierzycieli. Taka konstrukcja […]