Umowa o świadczenie przez osobę trzecią – art. 391 KC

W dzisiejszym wpisie poruszam ciekawe zagadnienie umów o świadczenie przez osobę trzecią. Ciekawe dlatego, że zasadniczo obowiązek spełnienia świadczenia lub zaciągnięcia zobowiązania określonego w umowie powstaje pomiędzy stronami stosunku zobowiązaniowego. W przypadku umowy o świadczenie przez osobę trzecią, to właśnie osoba trzecia ma spełnić umówione świadczenie lub zaciągnąć zobowiązanie, aczkolwiek należy zauważyć, że nie ponosi […]