Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to bardzo popularna forma porozumienia między stronami. Jest to umowa cywilnoprawna nakierowana na osiągnięcie określonego rezultatu. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa odpłatna, wzajemna, zobowiązująca i konsensualna.