Wstęp do spółek handlowych

W dzisiejszym wpisie przedstawię wstępne zagadnienia odnoszące się do spółek handlowych. Takie wprowadzenie stanowić będzie doskonałą bazę do dokładniejszej analizy poszczególnych rodzajów spółek występujących w polskim systemie prawa handlowego. I tak, w polskim kodeksie spółek handlowych (dalej jako ksh) wyróżnia się dwie grupy spółek: spółki osobowe, tj.: spółka jawna; spółka partnerska; spółka komandytowa; spółka komandytowo-akcyjna; […]

Czym jest spółka cywilna?

Na początku pytanie zasadnicze: czym w ogóle jest spółka? Spółka to: forma działalności osób fizycznych lub osób prawnych, której funkcjonowanie oparte jest na umowie lub statucie, zaś celem zasadniczym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Prawo polskie wyróżnia wiele rodzajów spółek. W niniejszym wpisie skupimy się na spółce cywilnej, czyli jedynej uregulowanej w Kodeksie cywilnym (art. 860 – 875).