Ojcostwo dziecka małżeńskiego

Pochodzenie dziecka jest okolicznością, którą ustala się w związku z narodzinami dziecka. Ma ona znaczenie nie tylko w kontekście szeroko rozumianych relacji międzyludzkich, ale wywołuje bardzo poważne skutki na gruncie przepisów prawa. W ramach zagadnienia pochodzenia dziecka można wyróżnić trzy problemy, a mianowicie: kwestię ustalenia macierzyństwa, kwestię ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego oraz kwestię ustalenia ojcostwa […]