Czym jest spółka cywilna?

Na początku pytanie zasadnicze: czym w ogóle jest spółka? Spółka to: forma działalności osób fizycznych lub osób prawnych, której funkcjonowanie oparte jest na umowie lub statucie, zaś celem zasadniczym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Prawo polskie wyróżnia wiele rodzajów spółek. W niniejszym wpisie skupimy się na spółce cywilnej, czyli jedynej uregulowanej w Kodeksie cywilnym (art. 860 – 875).