Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to bardzo popularna forma porozumienia między stronami. Jest to umowa cywilnoprawna nakierowana na osiągnięcie określonego rezultatu. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa odpłatna, wzajemna, zobowiązująca i konsensualna. 

Hipoteka (cz. 1)

Przedmiotem dzisiejszych rozważań będzie hipoteka. Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe o charakterze akcesoryjnym. Celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach i niektórych prawach (w odróżnieniu od zastawu, który zabezpiecza wierzytelność na rzeczach ruchomych). Polega to na tym, że wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenie z obciążonej hipoteką nieruchomości bez względu na to czyją własność owa nieruchomość […]

Współwłasność

Dzisiaj podejmuję zagadnienie współwłasności. W zasadzie każdy z nas wie, czym jest, ale czy potrafimy powiedzieć jak wygląda zarząd rzeczą wspólną? Jak przedstawia się kwestia podejmowania decyzji przez współwłaścicieli? Czym jest współwłasność w częściach ułamkowych a czym współwłasność łączna? Owszem! Po przeczytaniu niniejszego wszystko będzie jasne:)

Ruchomości i nieruchomości

Dzisiaj temat prosty i przyjemny, a mianowicie podstawowy podział rzeczy na gruncie prawa, czyli podział na nieruchomości i ruchomości. ,,Nieruchomość” i ,,ruchomość” to pojęcia prawa rzeczowego. Ich rozumienie wynikające z zasad logiki jest tożsame z rozumieniem na gruncie prawa rzeczowego, mianowicie nieruchomości to po prostu rzeczy nieruchome a ruchomości – ruchome.

Wydziedziczenie

Zdarza się, że spadkodawca nie chce, by dziedziczyli po nim członkowie najbliższej rodziny. Nieuwzględnienie ich w testamencie nie oznacza wydziedziczenia, chociaż właśnie w taki sposób potocznie rozumie się to pojęcie. Wydziedziczenie pozbawia spadkobiercę ustawowego, prawa do zachowku. Jak dokonać wydziedziczenia? Czy zawsze jest to możliwe? Odpowiedź na te oraz inne pytania w dzisiejszym wpisie. Zapraszam!

Reklamacja z tytułu rękojmi

Reklamacja to jedno z najważniejszych praw przysługujących konsumentowi. Wiąże się z nią wiele wątpliwości, które postaram się rozwiać dzisiejszym wpisem. Czy reklamacja równa się zwrotowi towaru? Czy możliwa jest reklamacja bez paragonu? Jaki termin ma sprzedawca na ustosunkowanie się do reklamacji? Czy można zareklamować produkt przeceniony? Zapraszam do lektury!