Umowa o świadczenie przez osobę trzecią – art. 391 KC

W dzisiejszym wpisie poruszam ciekawe zagadnienie umów o świadczenie przez osobę trzecią. Ciekawe dlatego, że zasadniczo obowiązek spełnienia świadczenia lub zaciągnięcia zobowiązania określonego w umowie powstaje pomiędzy stronami stosunku zobowiązaniowego. W przypadku umowy o świadczenie przez osobę trzecią, to właśnie osoba trzecia ma spełnić umówione świadczenie lub zaciągnąć zobowiązanie, aczkolwiek należy zauważyć, że nie ponosi […]

Solidarność dłużników

Stosunek zobowiązaniowy polega na tym, że jedna strona (zwana wierzycielem) ma prawo żądać od drugiej strony (czyli dłużnika) określonego świadczenia i dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Wszystko jasne gdy po obu stronach stosunku zobowiązaniowego znajduje się jeden podmiot. Może jednak zdarzyć się, że będziemy mieli do czynienia z wielością dłużników lub wielością wierzycieli. Taka konstrukcja […]

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to bardzo popularna forma porozumienia między stronami. Jest to umowa cywilnoprawna nakierowana na osiągnięcie określonego rezultatu. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa odpłatna, wzajemna, zobowiązująca i konsensualna. 

Reklamacja z tytułu rękojmi

Reklamacja to jedno z najważniejszych praw przysługujących konsumentowi. Wiąże się z nią wiele wątpliwości, które postaram się rozwiać dzisiejszym wpisem. Czy reklamacja równa się zwrotowi towaru? Czy możliwa jest reklamacja bez paragonu? Jaki termin ma sprzedawca na ustosunkowanie się do reklamacji? Czy można zareklamować produkt przeceniony? Zapraszam do lektury!

Czym jest spółka cywilna?

Na początku pytanie zasadnicze: czym w ogóle jest spółka? Spółka to: forma działalności osób fizycznych lub osób prawnych, której funkcjonowanie oparte jest na umowie lub statucie, zaś celem zasadniczym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Prawo polskie wyróżnia wiele rodzajów spółek. W niniejszym wpisie skupimy się na spółce cywilnej, czyli jedynej uregulowanej w Kodeksie cywilnym (art. 860 – 875).