Hipoteka (cz. 1)

Przedmiotem dzisiejszych rozważań będzie hipoteka. Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe o charakterze akcesoryjnym. Celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach i niektórych prawach (w odróżnieniu od zastawu, który zabezpiecza wierzytelność na rzeczach ruchomych). Polega to na tym, że wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenie z obciążonej hipoteką nieruchomości bez względu na to czyją własność owa nieruchomość […]

Współwłasność

Dzisiaj podejmuję zagadnienie współwłasności. W zasadzie każdy z nas wie, czym jest, ale czy potrafimy powiedzieć jak wygląda zarząd rzeczą wspólną? Jak przedstawia się kwestia podejmowania decyzji przez współwłaścicieli? Czym jest współwłasność w częściach ułamkowych a czym współwłasność łączna? Owszem! Po przeczytaniu niniejszego wszystko będzie jasne:)

Ruchomości i nieruchomości

Dzisiaj temat prosty i przyjemny, a mianowicie podstawowy podział rzeczy na gruncie prawa, czyli podział na nieruchomości i ruchomości. ,,Nieruchomość” i ,,ruchomość” to pojęcia prawa rzeczowego. Ich rozumienie wynikające z zasad logiki jest tożsame z rozumieniem na gruncie prawa rzeczowego, mianowicie nieruchomości to po prostu rzeczy nieruchome a ruchomości – ruchome.