Uznanie ojcostwa

W dzisiejszym wpisie poruszam kwestię ustalenia ojcostwa dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa, a zatem nie ma zastosowania domniemanie pochodzenia od męża matki (o którym tutaj). W takich sytuacjach, ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez: uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa. Dziś skupię się na pierwszym sposobie, który by wywołać skutki, wymaga współpracy obojga rodziców. Sposób drugi […]

Ojcostwo dziecka małżeńskiego

Pochodzenie dziecka jest okolicznością, którą ustala się w związku z narodzinami dziecka. Ma ona znaczenie nie tylko w kontekście szeroko rozumianych relacji międzyludzkich, ale wywołuje bardzo poważne skutki na gruncie przepisów prawa. W ramach zagadnienia pochodzenia dziecka można wyróżnić trzy problemy, a mianowicie: kwestię ustalenia macierzyństwa, kwestię ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego oraz kwestię ustalenia ojcostwa […]