Podatek od darowizny

Kilka miesięcy temu pochyliłam się krótko nad tematem dotyczącym umowy darowizny (przypomnij sobie co nieco klikając tutaj). W dzisiejszym poście wyjaśnię kwestię opodatkowania darowizn, w szczególności zakres podmiotowyy grup podatkowych oraz  kwoty, do jakich dokonana darowizna nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Ponadto wskażę, co należy zrobić gdy kwota darowizny przekroczy jednak kwotę wolną od podatku.

 

A zatem po kolei…

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje trzy grupy podatkowe.

 

Pierwsza grupa podatkowa obejmuje:

 • małżonka (tylko i wyłącznie aktualnego)
 • zstępnych (np. syn, wnuk),
 • wstępnych (np. matka, babka),
 • rodzeństwo,
 • pasierba,
 • ojczyma, macochę
 • teściów
 • zięcia, synową.

 

Drugą grupę stanowią dalsi krewni lub powinowaci, a mianowicie:

 • zstępni rodzeństwa,
 • rodzeństwo rodziców,
 • zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa,
 • rodzeństwo małżonków,
 • małżonków rodzeństwa małżonków,
 • małżonków innych zstępnych.

 

Do trzeciej, ostatniej wg ustawy, grupy podatkowej należą wszystkie pozostałe osoby, zarówno spokrewnione, spowinowacone, ale w dalszym stopniu niż wskazane powyżej oraz osoby obce.


 

Skoro wiemy już, które podmioty należą do jakiej grupy, przyszedł czas na wskazanie kwoty, do której dokonanie darowizny nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, czyli kwoty wolnej od podatku:

 • dla pierwszej grupy jest to kwota 9 637 zł;
 • dla drugiej grupy jest to kwota 7 276 zł;
 • dla trzeciej grupy jest to kwota 4 902 zł.

Pamiętaj, że wskazana kwota nie może zostać przekroczona po zsumowaniu wszystkich darowizn otrzymanych od jednej osoby w ciągu ostatnich 5 lat!


 

W tym miejscu należy wspomnieć o tzw. grupie „zerowej”. Jest to grupa nieprzewidziana ustawowo, jednakże funkcjonująca w praktyce. Obejmuje ona niektóre osoby wymienione w pierwszej grupie podatkowej (tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę, nie obejmuje więc teściów, zięcia oraz synowej), które mogą zostać całkowicie zwolnione od uiszczenia podatku od spadku lub darowizny, pod warunkiem zgłoszenia spadku lub darowizny na formularzu SD-Z2 do właściwego urzędu skarbowego (formularz znajdziesz tutaj). Masz na to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub ewentualnie od dnia dokonania darowizny.

 


 

Jeżeli wartość przysporzenia na skutek darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, w ciągu jednego miesiąca od dnia dokonania darowizny należy złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-3 (który znajdziesz tutaj). Po doręczeniu decyzji ustalającej wartość podatku masz 14 dni by uregulować zobowiązanie.

 

Pamiętaj, że płatnikiem podatku jest obdarowany!

Źródła:
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),
 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm.).

Dodaj komentarz