Umowa o świadczenie przez osobę trzecią – art. 391 KC

W dzisiejszym wpisie poruszam ciekawe zagadnienie umów o świadczenie przez osobę trzecią.

Ciekawe dlatego, że zasadniczo obowiązek spełnienia świadczenia lub zaciągnięcia zobowiązania określonego w umowie powstaje pomiędzy stronami stosunku zobowiązaniowego. W przypadku umowy o świadczenie przez osobę trzecią, to właśnie osoba trzecia ma spełnić umówione świadczenie lub zaciągnąć zobowiązanie, aczkolwiek należy zauważyć, że nie ponosi ona odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

Zatem kim są strony umowy oraz jak wygląda kwestia odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy o świadczenie przez osobę trzecią?

O tym poniżej!

Idealnym przykładem, który właściwie od razu wyjaśnia istotę umów o świadczenie przez osobę trzecią jest umowa z biurem podróży.

Z jednej strony mamy biuro podróży, które jest dłużnikiem, inaczej gwarantem, który zapewnia, że określone świadczenie będzie wykonane lub zobowiązanie zaciągnięte. Z drugiej strony jest klient biura podróży, w stosunku zobowiązaniowym określany jakie wierzyciel, w przypadku przedmiotowej umowy – beneficjent gwarancji. Poza stronami stosunku zobowiązaniowego znajduje się ponadto osoba trzecia, której nie wiąże powyższa umowa. Zawarta pomiędzy biurem podróży a klientem biura podróży umowa, wiąże jedynie strony tego stosunku. Kwestia stopnia ochrony beneficjenta gwaranacji zależy od relacji jaka wiąże gwaranta i osobę trzecią. Umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami odnosi się ponadto do kwestii roszczeń regresowych, w razie gdyby to gwarant wypełnił świadczenie lub zaciągnął zobowiązanie.

Dlaczego taka konstrukcja jest korzystna dla beneficjenta (klienta biura podróży)?

Dlatego, że ma on szansę uzyskać świadczenie od dwóch podmiotów, od osoby trzeciej i zasadniczo także od gwaranta. Jednak w razie niewykonania umowy przez osobę trzecią oraz przez gwaranta, roszczenie o odszkodowanie przysługuje wyłącznie względem gwaranta (biura podróży), ponieważ to gwarant odpowiada za umówiony rezultat.

Przykład:

Wyobraźmy sobie, że wybieramy się na wycieczkę na Malediwy. W związku z tym zawarliśmy umowę z biurem podróży X. Wszystko idzie zgodnie z planem, docieramy na miejsce i okazuje się, że nie ma dla nas miejsca w hotelu. Pytanie jakie nasuwa nam się jako pierwsze, to do kogo mamy zwrócić się o odszkodowanie. Odpowiedź brzmi: do biura podróży.

Oczywiście biuro podróży ma jeszcze szansę na wyjście z tarapatów poprzez samodzielne spełnienie świadczenia lub zaciągnięcie zobowiązania, czyli w naszej sytuacji, po prostu zorganizowanie noclegu.

Podsumowując: pomimo iż osoba trzecia ma spełnić określone świadczenie, nie jest ona podmiotem, do którego zwracamy się w razie niewykonanie tego świadczenia. Zwracamy się do osoby, z którą zawarliśmy umowę.

Dodaj komentarz