Wstęp do spółek handlowych

W dzisiejszym wpisie przedstawię wstępne zagadnienia odnoszące się do spółek handlowych. Takie wprowadzenie stanowić będzie doskonałą bazę do dokładniejszej analizy poszczególnych rodzajów spółek występujących w polskim systemie prawa handlowego. I tak, w polskim kodeksie spółek handlowych (dalej jako ksh) wyróżnia się dwie grupy spółek: spółki osobowe, tj.: spółka jawna; spółka partnerska; spółka komandytowa; spółka komandytowo-akcyjna; […]

Podatek od darowizny

Kilka miesięcy temu pochyliłam się krótko nad tematem dotyczącym umowy darowizny (przypomnij sobie co nieco klikając tutaj). W dzisiejszym poście wyjaśnię kwestię opodatkowania darowizn, w szczególności zakres podmiotowyy grup podatkowych oraz  kwoty, do jakich dokonana darowizna nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Ponadto wskażę, co należy zrobić gdy kwota darowizny przekroczy jednak kwotę wolną od podatku. […]

Niegodność dziedziczenia

Przepisy prawa spadkowego przewidują kilka instytucji, dzięki którym osoba znajdującą się w kręgu spadkobierców (zapisobierców) dziedziczyć nie będzie. Chodzi o takie sytuacje, w których osoba powołana do dziedziczenia nie powinna być spadkobiercą (zapisobiercą) z uwagi na swoje zachowanie względem spadkodawcy.Jedną z takich instytucji jest niegodność dziedziczenia. Krótko mówiąc nie odziedziczy spadku (zapisu) ten, kto dopuścił się […]

Uznanie ojcostwa

W dzisiejszym wpisie poruszam kwestię ustalenia ojcostwa dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa, a zatem nie ma zastosowania domniemanie pochodzenia od męża matki (o którym tutaj). W takich sytuacjach, ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez: uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa. Dziś skupię się na pierwszym sposobie, który by wywołać skutki, wymaga współpracy obojga rodziców. Sposób drugi […]

Ojcostwo dziecka małżeńskiego

Pochodzenie dziecka jest okolicznością, którą ustala się w związku z narodzinami dziecka. Ma ona znaczenie nie tylko w kontekście szeroko rozumianych relacji międzyludzkich, ale wywołuje bardzo poważne skutki na gruncie przepisów prawa. W ramach zagadnienia pochodzenia dziecka można wyróżnić trzy problemy, a mianowicie: kwestię ustalenia macierzyństwa, kwestię ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego oraz kwestię ustalenia ojcostwa […]

Umowa o świadczenie przez osobę trzecią – art. 391 KC

W dzisiejszym wpisie poruszam ciekawe zagadnienie umów o świadczenie przez osobę trzecią. Ciekawe dlatego, że zasadniczo obowiązek spełnienia świadczenia lub zaciągnięcia zobowiązania określonego w umowie powstaje pomiędzy stronami stosunku zobowiązaniowego. W przypadku umowy o świadczenie przez osobę trzecią, to właśnie osoba trzecia ma spełnić umówione świadczenie lub zaciągnąć zobowiązanie, aczkolwiek należy zauważyć, że nie ponosi […]

Solidarność dłużników

Stosunek zobowiązaniowy polega na tym, że jedna strona (zwana wierzycielem) ma prawo żądać od drugiej strony (czyli dłużnika) określonego świadczenia i dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Wszystko jasne gdy po obu stronach stosunku zobowiązaniowego znajduje się jeden podmiot. Może jednak zdarzyć się, że będziemy mieli do czynienia z wielością dłużników lub wielością wierzycieli. Taka konstrukcja […]

Dziedziczenie ustawowe

Dzisiaj poruszam zagadnienie dziedziczenia ustawowego. Materia na pierwszy rzut oka może wydawać się dość skomplikowana i nieprzystępna, jednak po dokładnej lekturze zauważycie, że poszczególne kręgi spadkobierców zostały ukształtowane zgodnie z zasadami logicznego myślenia;) Kodeks cywilny dokładnie określa kto, w jakiej kolejności oraz w jakiej części dziedziczy po spadkodawcy. Przy dużej liczbie członków bliższej i dalszej rodziny określenie […]